Get Adobe Flash player

 

Ul. Miloša Crnjanskog bb/II
76 300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Tel:+387 55 201 245
 

Marktstr. 15-17
46045 Oberhausen, Deutschland
Tel:+49 208 824 3717

Fasaderski radovi

U skladu sa savremenim arhitektonskim zahtJevima danas se gotovo ni jedan poslovni i trgovinski centar ne može  zamisliti bez fasadnih konstrukcija sa više staklenih, aluminijskih ili panel površina a njije rijedak slučaj da se ove fasade rade I na stambenim objektima.

MONTING MONTAŽA montira sve sisteme polustrukturalnih i strukturalnih fasada.

Strukturalna fasada (bez vidljivih nosivih profila) izgrađena je na metalne podkonstrukcije koje nose fasadne ploče i toplotno izolacioni materijal.

Polustrukturalne fasade imaju vidljive profile po obimu krila fasadnih ploča.

Tehničke karakteristike strukturalnih i polustrukturalnih fasada:
•    Nosivi profili prema standardu EN AW – 6060
•    Tolerancija oblika profila prema standardu EN 12020 – 2
•    Vodonepropusnost prema standardu EN 12154
•    Propustljivost vazduha prema standardu EN 12152
•    Dihtunzi prema standardu DIN 7863 (-30 +80 stepeni Celzijusa)
•    Sistemi strukturalnih fasada obezbjeđuju: Odličnu toplotnu zaštitu, maksimalna zvučna zaštita,
•    mogućnost upotrebe različitih vrsta i debljina stakala, veliki izbor različitih dekorativnih pokrivnih profila za savemeni estetski doživljaj.

Stukturalne i polustrukturale fasade sa stanovišta vrste obloga mogu da budu:  staklo  (jednostruke ili višestruke staklene jedinice),alukobond, kompozitni paneli, kombinacija staklo-metal, nosive fasadne ploče na kojima se lijepi kamen ili kameni mozaik.

Sve ove fasade su ventilisane fasade što znači da imaju sloj vazduha između izolacionog materijala i spoljašnjeg dekorativnog sloja. Veličina ventilisanog sloja iznosi minimum 2cm (u svemu prema preporukama proizvođača fasade).

Uloga ovog sloja je da odvodi difuznu vlagu iz objekta (iz unutrašnjeg, toplijeg prostora u spoljašnju, hladniju sredinu – zato i nije potrebno postavljanje parne brane), kao i vodu koja je eventualno penetrirala kroz spoljašnju oblogu. Ljeti sprečava prodiranje toplote u unutrašnjost objekta (smanjuje zagrijavanje osnovne mase zida) a zimi predstavlja dodatni  toplotni izolator.